مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاسخ به سؤالات :: توبه» ثبت شده است

پاسخ / توبه

| يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷ ق.ظ

سؤال 153:

در بخشی ازسخنرانیها ومطالب شما به این نکته برخورده ایم که افرادی نظیر شهداازکودکیشان متفاوت بوده اند ازطرفی مابایدهمیشه امیدوارباشیم به هدایت الهی وازظرفی راجع به افراد قضاوت نکنیم ..بخصوص درمورد خودمان مابایدچگونه نسبت به شرایط وزندگیمان به جمع بندی برسیم؟

پاسخ:

آنچه در باره شهداء گفته شده است وضعیت غالبی آنها بوده است و الا در میان آنها کسانی هم بوده اند که گذشته افتخار آمیزی نداشتند!

چنانچه تعداد زیادی از اصحاب امام حسین علیه السلام کسانی بودند که حضرت مسلم را غریب و تنها در کوچه های کوفهرها نمودند ولی بعد که متنبه شدند خود را به کربلا رساندند و با بذل خون خود، توبه نمودند!

بنابرین تا فردی زنده است و تا خودمان زنده ایم حق ندارمی در باره آخرت آن شخص و یا خود قضاوت منفی داشته باشیم و امید خود را در باره رستگاری خود و دیگری از دست بدهیم!