مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاورقی :: هفت جلسه سخنرانی در موضوع دعاهای زیارت عاشورا» ثبت شده است

جلسه اول
حجم: 3.62 مگابایت

جلسه دوم

 حجم: 3.73 مگابایت
جلسه سوم
حجم: 3.59 مگابایت

جلسه چهارم
حجم: 4.07 مگابایت
جلسه پنجم
حجم: 3.89 مگابایت
جلسه ششم
حجم: 3.74 مگابایت
جلسه هفتم
حجم: 3.44 مگابایت