مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاورقی :: کربلا» ثبت شده است

پاورقی / کربلا

| سه شنبه, ۳ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۵۰ ب.ظ

کربلا

در کربلا آنچنان کار بالا گرفت و کرب و بلایی اتفاق افتاد که حتی هزاران سال قبل خود را هم اشک آلود نمود!

در کربلا بلای کری و کوری به جان همه افتاده بود و آنها که می شنیدند و می دیدند بسیار اندک بودند!

در کربلا کرب و اندوهی بود بنام «لا» گفتن به نصرت خواهی خداوند از مخلوقاتش!!

در کربلا کربی اتفاق افتاد که بلایش دامن جامعه بشریت را تا قیام منجی کل گرفت و روزی نیست که از بشر انتقام آن کرب گرفته نشود!

در کربلا همه بلاهای کربی و پر اندوه که در همه اعصار و قرون بر مظلومین باریده بود، بیکباره بارید!

در کربلا  بلا آنچنان کربی ایجاد نمود که بعد از آن هر کربی به انسان روی کند، آن بلا، خاطره اش زنده می شود!

در کربلا آنچنان بلایی آمد و کربی که کروبیان آسمان و بلاکشان زمین اندوه و بلای خویش را خرد و حقیر شمردند!

در کربلا کارِ بلا به آخر رسید و در کرب و اندوه های دیگر، دیگر بلای تازه ای نیامد!