مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاسخ به سؤالات :: پول، بهشت و دوزخ» ثبت شده است

پاسخ / پول، بهشت و دوزخ

| دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ق.ظ

سلام علیکم

شبهه ای را یکی از دوستان که از جایی بدستش رسیده بود در تلگرام مطرح نمود و از من درخواست پاسخ کرد. مناسب دیدم شما نیز از اصل شبه و پاسخ آن مطلع شوید:

سؤال 180:

ﺁﯾﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟!
ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ :
ﺍﻭﻝ : ﯾﺎ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﯿﺎﻭﺭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ‏(ﻏﺮﺍﻣﺖ‏) ﺑﺪﻩ .
ﺩﻭﻡ : ﯾﺎ ﻗﺼﺎﺹ ﺷﻮ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ کن.
ﺳﻮﻡ : ﯾﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮ ، ﯾﺎ ﮐﻔﺎﺭﻩ ﺑﺪﻩ .
ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣُﺮﺩﯼ ، ﻭﺭﺛﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯼ ﺁنرﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .
ﭘﻨﺠﻢ : ﺍﮔﺮ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺯﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﯼ ، ﺗﺎ ۴ ﺯﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ۴۰ ﺻﯿﻐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﮕﯿﺮی .
ﺷﺸﻢ : ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺣﺞ ، ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﭘﻮﻝ ﺑﺪﯼ ﻧﺎﺋﺐ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺗﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺞ ﺭﺍ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎﺭﻩ .
ﻫﻔﺘﻢ : ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯﯾﺘرو ﺑﺨﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ اﺴﺖ .
ﻫﺸﺘﻢ : ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﺨﺎﯼ ﺑﮑﻦ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﯼ ﯾﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺎﺯ ، ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ .

ﻣﻬﺮﯾﻪ ، ﺷﯿﺮﺑﻬﺎ ، ﻭﻗﻒ ، ﻋﻘﯿﻘﻪ ، ﻧﻔﻘﻪ ، ﺯﮐﺎﺕ ، ﺧﻤﺲ ، ﮐﻔﺎﺭﻩ ، ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ﻭ ...

ﻧﺘﯿﺠﻪ = ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﻬﺸﺖ ،
ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﺟﻬﻨﻢ .

**

سلام حاجاقدرصورت امکان جواب بفرماییدمتشکر
پاسخ:

سام علیکم
اولا در مواردی که کفاره جایگزین شده است اگر فرد پول کفاره را نداشت می تواند بجای آن استغفار کند در نتیجه می توان بدون پول هم به بهشت رفت! 
ثانیا این پول خرج چه کسانی می شود؟ مثلا کفار مگر خرچ فقراء نمی شود؟ چرا نگوییم با کمک به فقراء می شود رفت بهشت و بی توجهی به فقرا موجب رفتن به جهنم می شود. چرا این طور نگوییم؟ خدای نکرده مریض که نیستیم!!
ثالثا تمامی موارد ذکر شده بطور ناقص لیست شده است که طبیعتا هدفی جز لجن پرانی در آن دیده نمی شود:
مورد اول: کسانی مسیحی و یا یهودی هستند و می خواهند دین خودشان را داشته باشند با دادن مقداری پول به دولت اسلامی، امنیتشان تأمین می شود. بالاخره کفّار در کشور اسلامی در معرض آسیب توسط  عوام از مسلمین هستند و دولت برای تأمین امنیت آنها نیازمند به هزینه است. نام این هزینه جزیه است!
مورد دوم: اگر اسلام اینطور نگوید چه بگوید؟ بگوید فقط قصاص کن! این حکم ظالمانه نیست؟ یا بگوید نه قصاص کن و نه دیه بده برو زندان. آیا این چلوی جنایتِ جنایت کاران را می گیرد؟ آیا کشورهای غیر اسلامی که قاتلین را به زندان می برند توانسته اند جلوی پیشرفت قتل را در کشورهای خود بگیرند؟
مورد سوم: فلسفه روزه گرفتن بیاد گرسنگی فقیران بودن است. وقتی کسی نمی تواند روزه بگیرد با دادن کفار و سیر نمودن فقیر نشان می دهد من بیاد آنها هستم. برای جبران روزه ای که کسی توان گرفتنش را ندارد، پیشنهاد بهتری کسی سراغ دارد؟
مورد چهارم: کسی که نماز و روزه قضای خود را قصد داشته است بجای بیاورد ولی عمرش سررسیده است چکار کند با این حق اللهی که به گردنش هست؟ خب پسر بزرگترش چون سهم خاصی از ارث دارد ادای این حق را برگردن می گیرد. و همو می تواند دیگری را اجیر کند تا این وظیفه را برایش انجام دهد. آیا راه پر ثمرتری و مفیدتری کسی سراغ دارد که بتواند جایگزین این راه شود؟
مورد پنجم: گرفتن چند زن، هم مشروط به توان مالی برای اداره زندگی آنها است و هم نیازمند تقسیم وقت به طور منصفانه بین آنها برای تأمین مسائل عاطی و جنسی است. ازدواج موقت نیز برای کسی که مشکلی در زندگی زناشویی ندارد توصیه نشده است و روایات مختلفی از تبدیل این سنت الهی به هوسبازی نهی نموده است. حدود یک میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. زنان مطلقه و یا شوهر مرده ای که جوان مجرد، آنها را نمی گیرد. بسیاری مردان متأهل توان مالی و جنسی و عاطفی را دارند که بتوانند با ازدواج با این زنان بار زندگی آنها را سبک کنند و به نیازهای جنسی و عاطفی آنها برسند. خب اسلام راه حل این مشکل را معرفی نموده است. پیشنهاد بهتری هست؟ بفرمائید استفاده کنیم! آیا این بهتر است و یا اینهمه فساد که مشاهده می کنیم؟!!
مورد ششم: کسی که توان انجام حج ندارد که اصلا حج بر او واجب نیست. بله اگر وقتی توان انجام حج را داشته است ولی حج نرفته است ولی بعد توان جسمیش  را از دست داده است. باید تا مقداری که می تواند خودش در مراسم حج شرکت کند و تنها آن قسمت از کارهایی که خودش نمی تواند انجام دهد نائب بگیرد مثل رمی جمرات مثلا. پیشنهاد جیست؟ کلا این فرد بیخیال حج شود؟ یا آن نائب مجبور باشد بدون پول برای این فرد کاری انجام دهد؟
مورد  هفتم: خرید سربازی که ربطی به اسلام ندارد. اما خرید زندان هم مثل موارد قبلی کسی راه بهتری سراغ دارد؟ کسی خطایی کرده و باید تنبیه شود. مخیر است زندان را انتخاب کند و یا جریمه نقدی را. این کجایش با عدالت ناسازگار است! مگر جاهای دیگه دنیا چکار می کنند؟ و اصلا این چه ربطی به بهشت و دوزخ دارد؟
مورد هشتم: کجای اسلام گفته است هرکاری می خوای بکن آخر عمری مسجد بساز برو بهشت؟ بله ساختن مسجد کار ارزشمندی است ولی مثل همه کارهای ارزشمند دیگر، قبول شدنش نیازمند به تقوا است! انما ینقبل الله من المتقین. تقوا با این که گفته شود «هرکاری می خواهی بکن» نمی سازد . چرا به خداوند سخنی که نفرموده است نسبت داده می شود؟ این کمال بی انصافی و مریض بودن است!

موارد دیگر هم همین توضیح را دارد. مثلا خمس و زکات، واجبی است که بر عهده کسی که تمکن مالی دارد هست و پول آن نیز خرج فقرا و تبلیغ دین می شود و نپرداختن آن نیز موجب دوزخ است نه این که کسی به بهشت می رود که این ها را بپردازد.
در اسلام راه های مختلفی توصیه شده است برای این که افرادی که تمکن مالی دارند بتوانند کارهای شایسته انجام دهند و آنهایی هم که ندارد  می توانند در حد توانشان در کارهای خیر سهیم شوند. لذا وقتی از ثواب افطاری دادن پیامبر سخن گفتند عده ای اظهار داشتند که توان مالی افطاری دادن را ندارند حضرت فرمودند توان دادن جرعه ای آب و یا دانه ای خرما را که دارید.
بله برای رفتن به بهشت باید پول داشت ولی نه ملیونها تومان. پول یه دانه خرما و یا یک لیوان آب چقدر است؟ مهم بکار بردن تمام تلاش برای  کمک به دیگران توسط اموال شخصی است. مهم نیست این کمک چقدر است. حتی وقتی فردی حداقل توان مالی را هم ندارد همین که دلش می خواهد کمک کند همین نیت حایگزین عمل او می شود!