مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاورقی :: آل سعود ادامه آل ابوسفیان» ثبت شده است

پاورقی / آل سعود ادامه آل ابوسفیان

| پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۹:۴۶ ب.ظ

رجا نیوز:

 شاه زاده ترکی بندر محمد عبدالرحمن آل سعود که از مخالفان رژیم پادشاهی عربستان و ساکن پاریس پایتخت کشور فرانسه است در میزگرد گفتگوی هفتگی در منزل شخصی خود با حضور تنی چند از شخصیتها، روشنفکران ودگر اندیشان عرب اعلام کرد :مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است .

به گزارش رجانیوز، ترکی ،که خود از خاندان آل سعود عربستان است در روشنگری خود گفت، اینکه میگویم مسلمان شیعه از مسلمان سلفی بهتر است بخاطر اینست که ،شیعه با اهدای سر حسین خود را به خدا نزدیکتر و سلفی باقتل وکشتار خودرا به شیطان نزدیکترمی کنند . شیعه کار حرام انجام نداده است اما سلفی کارهای زشتی را انجام میدهند که اسلام آنها را ممنوع و حرام  کرده و آن کشتن انسان  است . در این جلسه اکثریت  حاضرین هماهنگ با ترکی تاکید کردند که سلفیت حق ندارد شیعیان را که دنباله رو خاندان پیامبرند به دلیل اختلاف نظر  قتل  عام  کند .  ترکی همچنین گفت : بدلیل انتقاد ازپادشاه عربستان ونفی فرمانروایی او از سوی عالمان بی خرد آن کشور مرا کافر قلمداد کرده اند . اگرچه انتقاد ازپادشاه ونفی حکومت پادشاهی از حقوق شخصی وانسانی من است . وی در قالب شفاف سازی موضوع گفت شنیده ام درگذشته دلیل کافر بودن شیعیان را عدم قبول خلافت ابوبکر و عمر وعثمان بیان کرده اند ، امروز هم مطمئن شدم که هرکس حاکمیت را نفی کند ازسوی عالمان بدکردار خوان پادشاه کافر محسوب میشود .

وی افزود ، مادامیکه ابوبکر وعمر وعثمان حاکمان سیاسی بوده اند مردم در تائید ونفی حاکمیتشان مختارند واین اوج دمکراسی محسوب میشود . اوتاکید کرد به همین دلیل هم شیعیان را رافضی میخواندند . او عدم رضایت وحمایت مردم از ابوبکر وعمر وعثمان را نه عیب دانست ونه حرام خواند . شاهزاده ترکی دربین سخنانش در میزگرد منزل خویش آشکارا گفت : مدت یکسال افسر وزارت داخلی بوده ام ودر سازمان اطلاعات کشور اشتغال داشتم ، این سازمان شاخه ای اختصاصی دارد بنام شاخه ی رافضی ها که یکی از  مسئولیتهای مهمشان طراحی نقشه های گوناگون ضد شیعی وبدنام کردن آنها ازطریق چاپ کتابهای دروغین وانتشار وتوزیع آنها در بین حجاج میباشد  . بودجه ی اختصاصی این شاخه به تنهایی به اندازه ی بودجه ی کشورهای تونس، اردن و یمن است .