مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر

تمرینی برای تدبر روی اندیشه های ناب

مشق تدبر
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «پاسخ به سؤالات :: زن در خانه» ثبت شده است

پاسخ / زن در خانه

| جمعه, ۹ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۶ ب.ظ

سؤال 146:

این جمله که در خانه نگه داشتن زن، مستحب است به چه معناست؟ برای خود زن مستحب است یا برای همسر یا پدرش؟ آیا می شود از این جمله این را برداشت کرد که خانه داری برای زن مستحب است؟

پاسخ:

اصل برای زن خانه داری است و ماندن در خانه و برای مرد بیرون بدست آوردن رزق و در نتیجه رفتن بیرون از منزل است!

وقتی زن می خواهد از خانه بیرون برود باید طبق ضرورت این کار را انجام دهد! لذا اگر نیازش با رفتن به نزدیک ترین مغازه مثلا رفع می شود نباید به مغازه دورتر برود! این برخلاف عفاف است!

وقتی زن طبق ضرورت می خواهد از خانه بیرون برود باید بداند که دارد در محیطی قدم می گذارد که بسیار پر آسیب است لذا برای ایمنی از آسیب ها باید حجابش را سخت کند یعنی پوشش مناسب داشته باشد از آرایش خودداری کند جلف راه نرود صدایش را کسی نشوند مگر به ضرورت!

لذا استحابب ماندن زن در خانه اگر اصل شمرده شود بیرون آمدن از خانه برای زن چارچوب مشخصی پیدا خواهد نمود!